Studenten en vrijwilligers voor host city Amsterdam

Ontstaan

EURO 2020 Academy is opgestart in 2019 – in opdracht van de gemeente Amsterdam – met als doel om de Amsterdamse jeugd kansen te bieden zich (verder) te ontwikkelen. Op verschillende niveaus zal er geleerd gaan worden op de werkvloer. Studenten en jongeren van verschillende niveaus (vo, mbo, hbo, wo) en achtergronden kunnen zowel in het voortraject als tijdens het EK ervaring opdoen, onder andere middels stages en minor- en onderzoeksopdrachten en als vrijwilliger.

Doordat de studenten aan de slag gaan met relevante opdrachten, gerelateerd aan EURO 2020, gaat het evenement bij een grotere groep in de stad leven en wordt het onderwijs op verschillende niveaus (nóg) praktijkgerichter en uitdagender.

 

EURO 2020

Vanwege het zestigjarig bestaan van de UEFA wordt het EK in de zomer van 2020 op een bijzondere manier gehouden, in twaalf verschillende landen. Nog nooit waren zoveel landen tegelijk gastheer. Het thema van dit bijzondere toernooi is ‘Building Bridges’, waarbij de verbinding tussen fans, steden en organisatie centraal staat.

Tijdens het toernooi wordt van alles georganiseerd voor een unieke voetbalbeleving. Op een deel van het Museumplein wordt een football village ingericht. In het dorp kunnen voetbalfans, Amsterdammers en toeristen samen genieten van de wedstrijden en van allerlei sportieve, culturele en muzikale activiteiten. De vier wedstrijden die in Amsterdam worden gespeeld worden op grote schermen vertoond in het Olympisch Stadion, waar ruimte is voor 30.000 fans.

Zie voor meer informatie: https://cityhost.volunteers-euro2020.nl

 

Aangesloten opleidingen

Ruim 250 jonge hbo-talenten zijn tot nu toe nauw betrokken bij de werkzaamheden in aanloop naar EURO 2020. Studenten van de HvA (Sportmarketing en Sportkunde) hebben zich bezig gehouden met sportgerelateerde vraagstukken, HRM-studenten hebben meegewerkt aan selectiegesprekken met vrijwilligers tijdens selectieavonden en de studenten van Inholland hebben organisatiebreed meegedacht hoe de gemeente Amsterdam EURO 2020 tot een succes kan maken.

De overige jonge talenten zijn afkomstig van het mbo en volgen verschillende opleidingen; zij zijn betrokken geweest bij allerlei hands-on opdrachten, zoals ondersteuning bij (sportieve) side events in de stad en bij vrijwilligersbijeenkomsten.

Zie voor meer informatie: https://cityhost.volunteers-euro2020.nl/academy/

EURO 2020 Academy in beeld

Behaalde resultaten

335

Jonge talenten

71

mbo-studenten

264

hbo-studenten

9

als (afstudeer)stagiairs

55

in projectgroepen

271

in klassen

9

betrokken opleidingen

21

onderzoeken, ideeën en producten gerealiseerd

Verhalen van jonge talenten

Steven Bunink – student Business Studies bij hogeschool Inholland

Ik ben 22 jaar oud, momenteel zit ik in mijn derde leerjaar en loop ik stage bij EURO 2020. Na een project voor SAIL Academy succesvol te hebben afgerond en kennis te hebben gemaakt met de organisatie ‘A Bunch of Choices’ was het voor mij duidelijk dat ik graag onderdeel uit wilde maken van deze organisatie. De kans die je als student of zoals zij het noemen ‘jong talent’ krijgt om je eigen ideeën in te brengen en onder begeleiding mag uitvoeren, is iets wat mij aanspreekt.

Na contact te hebben opgenomen voor een stage bij de organisatie werd snel duidelijk dat ik mijn passie en liefde voor sport goed kon gaan combineren met mijn creativiteit en zelfstandigheid. Als voetballiefhebber deel uit kunnen maken van EURO 2020 Academy is een kans die ik met beide handen heb gegrepen.

Sport verbindt mensen. Het schept een connectie tussen mensen en een Europees kampioenschap voetbal zorgt voor verbondenheid, spanning en sensatie door het hele land. Ik ben blij dat ik onderdeel uitmaak van deze organisatie en het EK-voetbal en dat ik ervaring op kan doen in de sportwereld.

Justin de Kock – student Sportkunde bij hogeschool Inholland

Ik ben 23 jaar oud en kom uit Purmerend. Mijn hele leven staat in het teken van sport. Zelf voetbal ik nog graag en in het zomerseizoen doe ik aan diverse watersporten.

In mijn studieloopbaan heb ik geproefd van verschillende sporttakken. Op de middelbare school ben ik begonnen met de sportklas en heb ik het extra vak, Bewegen, sport en maatschappij afgerond. Toen ben ik beland op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de HvA. Hier ontdekte ik dat ik mij toch meer wilde verdiepen in de andere facetten van sport. Nu studeer ik Sportkunde aan de Hogeschool Inholland in Haarlem. Ik volg het uitstroom profiel  ‘sport en maatschappij’ waarbij de focus ligt op sport gebruiken als middel om bepaalde maatschappelijke aspecten te helpen.

Ik ben in aanraking gekomen met Euro 2020 via een gastcollege, ik was meteen geïnteresseerd en enthousiast. Vandaar dat ik nu mijn afstudeerstage volg bij Euro 2020. Mijn afstudeerproject staat in het teken van: ‘mensen met een achterstand in de maatschappij, vooruit helpen via een vrijwilligersfunctie op dit geweldige evenement’.

Ik ben ervan overtuigd dat dit sportevenement mensen zal binden en zal zorgen voor een inclusie binnen de samenleving. Ik ben blij dat ik onderdeel mag uitmaken van dit team en zal alles op alles zetten om er een geslaagd traject en evenement van te maken.

Kjeld Joustra – student Sportkunde bij hogeschool Inholland

Ik ben 23 jaar en woon in Purmerland. Ik ben derdejaars Sportkunde student aan de Hogeschool Inholland in Haarlem.

Mijn hele leven lang ligt mijn passie al bij sport. Vanaf zwemmen voor mijn diploma’s tot waterpolo en fitness. Sport betekent voor mij: vriendschap, samenwerken, doelen behalen en tot het uiterste gaan. Sinds mijn jeugd wist ik al dat ik later iets met sport wilde gaan doen, maar wat ik precies wilde doen wist ik nog niet. Tot ik er tijdens een oriëntatietraject achter kwam dat de opleiding Sportkunde precies bij mij past. Tijdens de opleiding kom je erachter dat sport meer is dan bewegen en gezondheid, maar dat het bijvoorbeeld ook op maatschappelijke en sociale vlakken een belangrijke rol kan spelen. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat ik denk dat we met sporten samen doelen kunnen bereiken en dat sport een belangrijke rol speelt in de Nederlandse cultuur.

Gezien alles is het niet verbazingwekkend dat ik voor EURO 2020 heb gekozen. Het feit dat ik bij zo een groot evenement mag helpen met een grote impact op maatschappelijke, sociale en economische vlakken is voor mij een eer!

Contact Info

Telefoonnummer
+31(0)6 41 37 04 31

.. en vertel me meer over de Academy's

Volg ons op FacebookInstagram en Twitter