Organisaties

Zo helpen we jouw organisatie aan jong talent

Waar kunnen we je bij helpen?

  • Vind via A Bunch of Choices goede gemotiveerde jonge mensen (stagiairs, projectgroepen, afstudeerders of starters) voor jouw organisatie, die zowel nu als in de toekomst jouw organisatie kunnen versterken.
  • Blijf als organisatie innoveren door de input en inzet van jong talent.
  • Zet A Bunch of Choices in als deskundige schakel met onderwijs op alle niveaus (MBO, HBO en WO) en van alle disciplines.
  • Leg op elk gewenst moment jouw vraag, opdracht of vacature neer bij A Bunch of Choices. In nauw contact met onderwijs zorgen wij zo snel en zo flexibel mogelijk voor een passende oplossing / invulling.

Heeft jouw bedrijf een stage, vacature, opdracht of onderzoek voor één of meer jong talenten?

Wij maken de match en zorgen voor extra begeleiding waar nodig.

Hoe?

Wij gaan te werk volgens onze vier stappen:

  1. werven & matchen: wij doen het werk, jij krijgt de beste match -> hierbij kijken we niet alleen naar de ervaring van een persoon, maar ook naar zijn/haar drive en ambities;
  2. trainen & coachen: onze kracht is om jonge talenten te laten stralen -> na de match blijven wij de jonge talenten begeleiden en trainen, ook blijven we klankbord voor jouw organisatie met betrekking tot talentontwikkeling;
  3. etaleren & netwerken: wij bieden jouw organisatie zichtbaarheid bij en toegang tot alle betrokken jonge talenten;
  4. meten & evalueren = samen verder groeien, dus vragen we naar jullie doelen en die van betrokken talenten en monitoren we de voortgang en het behalen daarvan.

De jonge talenten en jouw bedrijf doorlopen deze vier stappen in vier verschillende fases. A Bunch of Choices is van het begin tot het einde betrokken. Wij zorgen ervoor dat jouw bedrijf, maar ook de jonge talenten echt iets uit het traject halen. Om een duidelijk beeld te schetsen, hebben we hieronder een schematische weergave van onze stappen weggezet in de fases.

Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden om studenten te betrekken? Klik dan hier.

Begeleidingstraject stagiairs/projectgroepen en afstudeerders

In de onderstaande infografieken is per fase te zien welke partij (ABoC = A Bunch of Choices | OG = Opdrachtgever) verantwoordelijk is voor de betreffende processtap.

FASE 1

Voortraject: behoeften inventariseren

1. kennismakingsgesprek voeren over wensen organisatie

ABoC: gesprek + uitwerking
OG: gesprek

2. vraagstukken, stages en opdrachten formuleren

OG: input leveren
ABoC: formuleren vacatures en opdrachten
OG: laatste check

3. stages en opdrachten uitzetten bij onderwijs en online

ABoC: uitzetten stages en opdrachten
WERVEN & MATCHEN

1. kennismakingsgesprek voeren over wensen organisatie

ABoC: gesprek + uitwerking
OG: gesprek

2. vraagstukken, stages en opdrachten formuleren

OG: input leveren
ABoC: formuleren vacatures en opdrachten
OG: laatste check

3. stages en opdrachten uitzetten bij onderwijs en online

ABoC: uitzetten stages en opdrachten

FASE 2

Intuïtieve matchmaking

1. screenen van sollicitanten

ABoC: screenen van sollicitaties
ABoC: voeren van selectiegesprekken

2. matchen van sollicitanten met opdrachtgever

ABoC: passende kandidaten doorzetten
OG: gesprek met kandidaten

3. kiezen uit sollicitanten

OG: maakt keuze
ABoC: verzorgt afwijzing (indien gewenst)
WERVEN & MATCHEN

1. screenen van sollicitanten

ABoC: screenen van sollicitaties
ABoC: voeren van selectiegesprekken

2. matchen van sollicitanten met opdrachtgever

ABoC: passende kandidaten doorzetten
OG: gesprek met kandidaten

3. kiezen uit sollicitanten

OG: maakt keuze
ABoC: verzorgt afwijzing (indien gewenst)

FASE 3

Jonge talenten lopen stage / werken aan opdrachten

1. briefen van jonge talenten

OG: levert input
ABoC: verzorgt briefing

2. trainen van jonge talenten: kick-off, masterclass en inspiratiesessie

ABoC: verzorgt alle trainingen
OG: geeft presentatie over bedrijf (indien gewenst)

3. begeleiden van jonge talenten bij meedraaien / werken aan opdracht

ABoC: begeleidt actief op voortgang proces
OG: begeleidt op inhoud

4. (online) begeleiden van medewerkers opdrachtgever

ABoC: verzorgt online sessies met tips & tricks
OG: neemt deel aan sessies (indien gewenst)

1. etaleren van jonge talenten en opdrachtgever

ABoC: verzamelt en deelt verhalen
OG: deelt verhalen via eigen kanalen

2. netwerken tussen jonge talenten en opdrachtgever(s)

ABoC: organiseert netwerkbijeenkomst
OG: levert input en is aanwezig

1. bij aanvang meten onder jonge talenten

ABoC: stuurt 0-meting en analyseert resultaten

2. bij aanvang meten onder opdrachtgevers

ABoC: stuurt 0-meting en analyseert resultaten
OG: vult 0-meting in

3. tussentijds evalueren met jonge talenten

ABoC: voert voortgangsgesprekken
OG: levert input voor gesprek of is erbij aanwezig

4. tussentijds evalueren met opdrachtgevers

ABoC: voert voortgangsgesprekken + rapporteert hierover
OG: levert input bij gesprek
TRAINEN & COACHEN

1. briefen van jonge talenten

OG: levert input
ABoC: verzorgt briefing

2. trainen van jonge talenten: kick-off, masterclass en inspiratiesessie

ABoC: verzorgt alle trainingen
OG: geeft presentatie over bedrijf (indien gewenst)

3. begeleiden van jonge talenten bij meedraaien / werken aan opdracht

ABoC: begeleidt actief op voortgang proces
OG: begeleidt op inhoud

4. (online) begeleiden van medewerkers opdrachtgever

ABoC: verzorgt online sessies met tips & tricks
OG: neemt deel aan sessies (indien gewenst)
ETALEREN & NETWERKEN

1. etaleren van jonge talenten en opdrachtgever

ABoC: verzamelt en deelt verhalen
OG: deelt verhalen via eigen kanalen

2. netwerken tussen jonge talenten en opdrachtgever(s)

ABoC: organiseert netwerkbijeenkomst
OG: levert input en is aanwezig
METEN & EVALUEREN

1. bij aanvang meten onder jonge talenten

ABoC: stuurt 0-meting en analyseert resultaten

2. bij aanvang meten onder opdrachtgevers

ABoC: stuurt 0-meting en analyseert resultaten
OG: vult 0-meting in

3. tussentijds evalueren met jonge talenten

ABoC: voert voortgangsgesprekken
OG: levert input voor gesprek of is erbij aanwezig

4. tussentijds evalueren met opdrachtgevers

ABoC: voert voortgangsgesprekken + rapporteert hierover
OG: levert input bij gesprek

FASE 4

Afronding en evaluatie

1. evalueren traject na afloop met jonge talenten

ABoC: stuurt 1-meting en analyseert resultaten
ABoC: voert eindgesprekken

2. evalueren traject na afloop met opdrachtgever

ABoC: voert gesprek + rapporteert hierover
OG: levert input bij gesprek
METEN & EVALUEREN

1. evalueren traject na afloop met jonge talenten

ABoC: stuurt 1-meting en analyseert resultaten
ABoC: voert eindgesprekken

2. evalueren traject na afloop met opdrachtgever

ABoC: voert gesprek + rapporteert hierover
OG: levert input bij gesprek

Pakketten & tarieven – november 2020

Er zijn meerdere manieren waarop je als organisatie gebruik kunt maken van de diensten van A Bunch of Choices. Hieronder worden de mogelijkheden toegelicht en zijn bijbehorende tarieven te vinden.

Blauw

ÉÉNMALIGE MATCHES

Match met en coaching
van (afstudeer) stagiair,
projectgroep of klas

Headhunting trainees
& starters

Oranje

JAARPAKKETTEN

Jaarpakket medium:
maximaal 2 matches

Jaarpakket large:
maximaal 4 matches

Rood

OP-MAAT AANPAK

Aanpak op maat voor
jouw organisatie

Groen

ONDERDEEL COMMUNITY

Onderdeel van
A Bunch of Choices community –
zonder matches

.. en vertel me meer over de mogelijkheden

Volg ons op FacebookInstagram en LinkedIn