Pakketten & tarieven A Bunch of Choices – november 2020

Er zijn meerdere manieren waarop je als organisatie gebruik kunt maken van de diensten van A Bunch of Choices. Hieronder worden de mogelijkheden toegelicht en zijn bijbehorende tarieven te vinden.

 • Alle tarieven die hier vermeld worden, zijn exclusief 21% BTW en exclusief eventuele vergoedingen (stage- en/of reiskosten) voor de studenten voor de duur van het project of salariëring voor starters.
 • Een jaarpakket kan ingaan op elk gewenst moment.
Blauw

ÉÉNMALIGE MATCHES

Match met en coaching
van (afstudeer) stagiair,
projectgroep of klas

Headhunting trainees
& starters

Oranje

JAARPAKKETTEN

Jaarpakket medium:
maximaal 2 matches

Jaarpakket large:
maximaal 4 matches

Rood

OP-MAAT AANPAK

Aanpak op maat voor
jouw organisatie

Groen

ONDERDEEL COMMUNITY

Onderdeel van
A Bunch of Choices
community –
zonder matches

ÉÉNMALIGE MATCHES

Match met en coaching van (afstudeer)stagiair, projectgroep of klas

A Bunch of Choices koppelt een (afstudeer)stagiair, projectgroep of klas aan jouw organisatie en verricht daarbij de volgende werkzaamheden:

 • werven & matchen van jong talent met jouw organisatie aan de hand van een stagevacature of opdrachtomschrijving afkomsting van de opdrachtgever;
 • trainen & coachen van jong talent bij jouw organisatie samen met andere jongeren betrokken bij een evenement en/of andere organisaties in de regio in trainingen en webinars / online coaching (tijdens de periode van de stage of opdracht);
 • netwerken met jong talent bij 2-jaarlijkse netwerk- en inspiratiesessies met bedrijfsleven;
 • meten & evalueren van de samenwerking aan de hand van standaard vragenlijsten voor deelnemende jonge talenten en organisatie.

Tarief: € 950,- per match

Headhunting trainees & starters

A Bunch of Choices koppelt een starter of trainee aan jouw organisatie en verricht daarbij de volgende werkzaamheden:

 • werven & matchen van jong talent met jouw organisatie aan de hand van een vacature afkomstig van de afdeling HRM;
 • trainen & coachen van jong talent bij jouw organisatie in trainingen en webinars / online coaching samen met andere jongeren in de community van A Bunch of Choices in eerste half jaar van de betrekking (indien gewenst);
 • netwerken: als ambassadeur van jouw organisatie uitgenodigd voor 2-jaarlijkse netwerk- en inspiratiesessie met bedrijfsleven (indien gewenst);
 • meten & evalueren van de samenwerking aan de hand van standaard vragenlijsten voor deelnemende jonge talenten en organisatie.

Tarief: € 3.500,- per match

JAARPAKKETTEN

Jaarpakket medium & large

Het enige verschil tussen jaarpakket medium en large is het aantal student(groep)en waarmee gewerkt wordt:

 • bij jaarpakket medium maakt A Bunch of Choices per jaar maximaal 2 matches tussen jouw organisatie en  (afstudeer)stagiairs en/of projectgroepen;
 • bij jaarpakket large gaat het om maximaal 4 matches per jaar.

Extra in vergelijking met de optie onder de blauwe tab, eenmalige match & coaching, is dat jouw organisatie bij het jaarpakket tevens onderdeel wordt van de community van A Bunch of Choices. Wat dat inhoudt wordt toegelicht in de groene tab “onderdeel community”.

1) werven & matchen: wij doen het werk, jij krijgt de beste match

 • inventariseren van de behoeften, mogelijkheden en werkzaamheden bij jouw organisatie door middel van een gesprek;
 • formuleren van opdrachtomschrijvingen en stagevacatures aan de hand van input van jouw organisatie;
 • “actieve” werving van jong talent bij alle onderwijspartners en via de social media van A Bunch of Choices en Academy in betreffende regio;
 • bij projectgroepen: uitzetten van de opdracht bij één of meer relevante opleidingen en matchen van een gemotiveerde groep studenten voor de opdracht bij jouw organisatie;
 • bij (afstudeer)stages: voeren van selectiegesprekken en voorstellen van geschikte kandidaten aan jouw organisatie (maximaal 3, afhankelijk van het aantal reacties).

2) trainen & coachen: na de match blijven wij het jonge talent begeleiden en trainen voor jong talent gematcht met jouw organisatie

 • de jonge talenten worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten die A Bunch of Choices organiseert: een kick-off, (online) inspiratiesessie en masterclasses (het streven is om minimaal 2x per half jaar 1 dagdeel dergelijke bijeenkomsten te organiseren);
 • projectgroepen en/of klassen worden gebrieft over de inhoud van hun opdracht door A Bunch of Choices, eventueel samen met een inhoudelijk begeleider vanuit jouw organisatie;
 • online coaching (met focus op persoonlijke ontwikkeling en een goede voortgang van de stage, de opdracht of het onderzoek) middels besloten Facebook-groep (door experts en peer-to-peer);
 • 1x per maand persoonlijk coach-/voortgangsgesprek met zowel (afstudeer)stagiairs als projectgroepen;
 • bij (afstudeer)stagiairs kan A Bunch of Choices extra hulp bieden bij het formuleren van een goede en passende onderzoeksvraag.

Wij blijven klankbord voor jouw organisatie m.b.t. talentontwikkeling voor begeleiders van jong talent

 • deelname aan alle trainingsmodules van de A Bunch of Choices business training “Hoe haal je het beste uit jong talent?” (2x per jaar);
 • online coaching en mogelijkheid om vragen te stellen voor begeleiders middels besloten Facebook-groep (door experts en peer-to-peer).

3) etaleren & netwerken: wij bieden jou zichtbaarheid bij en toegang tot jong talent

 • minimaal 1 verhaal per organisatie over betrokken jonge talenten op www.abunchofchoices.nl;
 • alle verhalen over betrokken jonge talenten bij jouw organisatie op de social media van A Bunch of Choices of Academy in betreffende regio;
 • jonge talenten en organisatie worden uitgenodigd bij netwerk- en inspiratiesessie met bedrijfsleven in aanloop naar belangrijke evenementen in de regio (2x per jaar);
 • jouw organisatie wordt uitgenodigd om zich te presenteren bij de jaarlijkse netwerksessie van A Bunch of Choices met jong talent uit de regio.

4) meten & evalueren = samen verder groeien

 • standaard vragenlijst t.b.v. 0-meting doelen jong talent en organisatie + interview organisatie bij 1e samenwerking;
 • standaard vragenlijst t.b.v. 1-meting behaalde doelen jong talent en organisatie + interview organisatie bij 1e samenwerking;
 • rapportage gestelde en behaalde doelen, specifiek gericht op de organisatie.

Onze community is jouw toegang tot een kweekvijver vol jong talent

Bij de groene tab wordt de inhoud van de community nader toegelicht. Alle deelnemers die kiezen voor een jaarpakket medium of large, krijgen automatisch de voordelen die daar genoemd worden.

Tarieven jaarpakket medium:

 • micro organisaties (< 10 werknemers): € 1.250,- per match
 • kleine organisaties (10 – 50 werknemers): € 1.450,- per match
 • middelgrote organisaties (50 – 250 werknemers): € 1.650,- per match
 • grote bedrijven en corporates (> 250 werknemers): € 1.850,- per match

Tarieven jaarpakket large:

 • micro organisaties (< 10 werknemers): € 2.250,- per match
 • kleine organisaties (10 – 50 werknemers): € 2.450,- per match
 • middelgrote organisaties (50 – 250 werknemers): € 2.650,- per match
 • grote bedrijven en corporates (> 250 werknemers): € 2.850,- per match

OP-MAAT AANPAK

Op-maat aanpak

Heeft jouw organisatie een andere behoefte dan de mogelijkheden die hiervoor geschetst zijn, dan gaan we graag met je in gesprek over hoe A Bunch of Choices jouw organisatie kan helpen bij het betrekken van jong talent en onderwijs. Voor meer informatie en het plannen van een afspraak, bel of mail met René Blom (rene@abunchofchoices.nl – 06-52687023).

Kosten voor een aanpak op maat zijn afhankelijk van:

 • de omvang van jouw organisatie;
 • de mogelijkheden die jouw organisatie biedt aan jong talent en onderwijs;
 • de wensen die jouw organisatie heeft;
 • de duur van het traject / looptijd.

Tarief: op aanvraag

ONDERDEEL COMMUNITY

Onderdeel community

Streeft jouw organisatie naar talentontwikkeling binnen de organisatie, een aanzuigende werking door het werken met jong talent en een toename van duurzaamheid en diversiteit binnen de organisatie? Middels de community van A Bunch of Choices kan jouw organisatie in contact komen met het jong talent dat op dat moment betrokken is, zelfs als de A Bunch of Choices geen studenten matcht met jouw organisatie (zoals beschreven bij de andere opties).

 

A Bunch of Choices biedt jouw organisatie de mogelijkheid:

 • direct in contact te komen met betrokken jonge talenten;
 • door aan te haken bij brainstorms met jonge talenten die A Bunch of Choices of een van onze Academy’s initieert en organiseert;
 • door host / gastheer te zijn en jouw organisatie te presenteren bij inspiratie- en netwerksessies en/of masterclasses te geven aan jong talent;
 • met hulp van A Bunch of Choices contact te leggen met onderwijs in de regio;
 • gebruik te maken van tips & tricks van A Bunch of Choices over talentontwikkeling in jouw organisatie.

Tarieven community:

 • micro organisaties (< 10 werknemers): € 350,- per jaar
 • kleine organisaties (10 – 50 werknemers): € 550,- per jaar
 • middelgrote organisaties (50 – 250 werknemers): € 750,- per jaar
 • grote bedrijven en corporates (> 250 werknemers): € 950,- per jaar

.. en vertel me meer over de mogelijkheden

Volg ons op FacebookInstagram en Twitter